ต้นทุนชีวิต อย่าคิดให้ติดลบ

เคยได้ยินหลายคนเปรียบเปรยให้ฟังว่ามนุษย์แต่ละคนเกิดมาพร้อมต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นฐานะ สภาพครอบครัว สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ส่งผลมาถึงการศึกษาและคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ แต่ในเมื่อคนเราเลือกเกิดไม่ได้ คำถามที่ตามมา คือ เราจะสร้างต้นทุนชีวิตให้เพิ่มพูนขึ้นได้หรือไม่? ถ้าได้ จะต้องทำอย่างไร? แล้วอะไรบ้างที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ?

คำตอบของคำถามที่ว่ามาทั้งหมด ถูกฉายให้เห็นอย่างน่าสนใจในงาน มหกรรมแห่งการเรียนรู้ ‘ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ’ ที่จัดขึ้น ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา และวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายโครงการ Active Citizen จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแม่งาน เปิดบ้านให้มานั่งล้อมวงคุยกัน โครงการ Active Citizen ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน และมีต้นทุนชีวิตเท่าไรก็ไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญ ตัวโครงการมีเป้าหมายพัฒนาเด็กและเยาวชนในแต่ละท้องถิ่น ตามแต่ละภูมิภาคให้เติบโตขึ้นเป็น ‘พลเมือง’ ที่สามารถ ‘รับมือ’ และ ‘ต่อกร’ กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอนาคตโดยไม่เสียหลักล้มลงกลางทางไปเสียก่อน เด็กและเยาวชนจึงมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต จากการลงมือทำโครงการที่เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาไอเดียต่อยอดเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นตนเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth