สรรหา’กกต.’รอบแรกตัดทิ้ง9 จ่อเคาะเหลือ5ส่งต่อ’สนช.’

กก.สรรหา กกต.สกีนรอบแรกตัดทิ้ง 9 คนจาก 33 คน เตรียมเคาะเหลือ 5 คน  ส่ง “สนช.” ตรวจสอบประวัติและจริยธรรม คาดได้ กกต. ใหม่ ก.ค. นี้ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรียกผู้สมัครกกต. ที่ผ่านคุณสมบัติ 24 คน จาก 33 คน เข้าสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์รายบุคคล ก่อนที่ที่ประชุมจะสรรหาเหลือ 5 คน

ภายในวันนี้(3พ.ค. )แล้วส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณาประวัติและจริยธรรมต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 24 คน ได้แก่ 1.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีต ผวจ.บุรีรัมย์  2.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ทนายความ 3.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค  4.ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมถ์ ทนายความ 5.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 7.นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ ทนายความ 8.ชัยวัธน์ ประจงใจ ทนายความ 9.นายดุสิต พรหมสิทธิ์ ทนายความ 10.นายมังกร เจริญผล ทนายความ 11. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ ทนายความ 12. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

13.นายจัตุรงค์ เสริมสุข ทนายความ 14.นายธรรมพิเชียร นวลปาน ทนายความ 15.นายไสว จิตเพียร ทนายความ  16.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ  17. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 18.นายปรีชา กันธิยะ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 19.นายสาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง  20.น.ส.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  21.ธนน เวชกรกานนท์ อดีตผู้ว่าฯ นนทบุรี 22. นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ทนายความ 23. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และ24. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร ทนายความ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews